Hold on!
We are gathering the jobs you're looking for.
Jobs in English

Flexi Assistent (m/v/x) C1

FEDASIL

Bredene, West-Vlaanderen, Belgium Bredene

Flexi Assistent (m/v/x) C1

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

 

Fedasil zoekt een

Flexi Assistent (m/v/x)

voor Bredene

 

Referentienummer: 9036-012

Interne/externe selectie

 

Functie

Doel

Een correct onthaal bieden aan de bewoners en bezoekers, waken over het intern reglement en de veiligheid in het centrum, en ondersteuning bieden aan verschillende centrumdiensten.

Context

We zijn op zoek naar verscheidene profielen om de kwaliteitsvolle opvang van de asielzoekers te kunnen garanderen.

Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van een centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders…. Een opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden.

Als Flexi Assistent werkt u binnen de dienst onthaal (meer informatie vindt u op www.fedasil.be)

Inhoud

Je ontvangt nieuwe bewoners en bezoekers, je luistert en beantwoordt hun vragen en verwijst op een efficiënte manier door naar betrokken personen.

Je doet controles op het terrein en in de gebouwen met als doel de algemene orde en netheid in het opvangcentrum te waarborgen.

Je controleert identiteitsdocumenten en weigert de toegang aan onbevoegde en ongewenste personen.

Je doet aanwezigheidscontroles, kamercontroles, jobcontroles, signaleert onregelmatigheden en ongewenst gedrag en spreekt betrokkenen hierop aan.

Je biedt algemene ondersteuning aan de andere centrumdiensten: transport van bewoners, administratieve taken, animatie, logistieke ondersteuning, ondersteuning keukenteam.

Je identificeert problemen en handelt volgens bestaande richtlijnen en procedures.

Je gaat ter plaatse in geval van incidenten en crisissituaties en treedt kalmerend op (bemiddelen, contact met ordediensten, voorstellen ter verbetering,…).

Je biedt de eerste hulp bij kleine ongevallen en contacteert de hulpdiensten indien nodig.

Je neemt documenten, goederen en materialen in ontvangst en verwijst door naar andere bevoegde diensten of personen.

Je vult controlelijsten in en staat in voor het klasseren en opslaan van gegevens in databanken

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be.

Diploma en ervaring

Je bent houder van een diploma hoger middelbaar, bij voorkeur in een sociale richting.

Je hebt een eerste professionele ervaring in een onthaalfunctie of een gelijkaardig functie.

Je bent bereid te werken in een volcontinu systeem met vroege en late diensten, alsook sporadisch nacht- en weekendwerk.

 

Technische vaardigheden

Vereisten

Je hebt een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,…

Je hebt voeling met/interesse in het werken voor een kwetsbare multiculturele doelgroep

Troeven

Je bent houder van een rijbewijs B.

Je hebt kennis van het Engels en andere vreemde talen.

Je hebt ervaring in sociaal werk in het kader van opvang of in een interculturele context.

Algemene vaardigheden

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie verwerken: efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur met mogelijkheid tot verlenging.

Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Bredene Horizon

Kapelstraat 88

8450 Bredene

Loon

Je wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto tussen € 2.379 en € 3.344 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be

Voordelen

Categorie C: Volcontinu uurrooster met vaste uren en prestaties overdag, vroeg, laat, nacht- en weekendwerk.

Glijdend uurrooster en 26 vakantiedagen op jaarbasis (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Vele mogelijkheden tot opleidingen (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de link bij de vacature (www.fedasil.be). De uiterste datum om te solliciteren is 09/10/2023

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.werkenvoor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, die zullen plaatsvinden in oktober 2023. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer Polina Van Ussel (selectieverantwoordelijke) via polina.vanussel@fedasil.be

 

 

 

Planning Technician

Hi Fly | MESA | Safeport | LSKY

Alentejo, Portugal

MESA, aircraft maintenance and engineering provider, is recruiting a Planning Technician for its hangar in Beja.

 

What will you do?

 • Provide support to the Maintenance and Engineering Department;
 • Update the technical documentation;
 • Prepare documentation;
 • Continuous Performance Analysis;
 • Manage and update engineering processes.

 

What should you have?

 • 12th Grade (Mandatory);
 • Good proficiency in Microsoft Office tools;
 • Previous professional experience in administrative functions;
 • Proficiency in spoken and written English (mandatory);
 • Dynamism, rigor and organization;
 • Residence in Beja or availability to live in Beja.

What do we offer you?

 • Opportunity to work in one of the largest Portuguese aviation groups;
 • Integration in a young, dynamic and multidisciplinary team;
 • Possibility of professional development and growth;
 • Salary proportional to demonstrated experience;
 • Health insurance.

 

If this opportunity is for you, send us your CV and join us on board!

Do you want to be aware of all the opportunities we have? Visit us at our website.

Third Party Cyber-Risk Analyst

KCS IT

Porto, Oporto (Porto), Portugal Porto

Third Party Cyber-Risk Analyst

We’re looking for the special, unique and amazing YOU!

@ KCS IT, we look for the ones that stands out, for those that always wants to be better and fight for it, and for those who has the same values that we do: dedication, energy, integrity, transparency, flexibility, trust, honesty, hard work, proactivity, team work.

At KCS we stand for equality and value diversity. We create a safe, diverse environment where opportunities are equal for everyone! We do not discriminate based on age, ethnicity, sexual orientation, gender, disability or any factor other than merit. All applications with skills for the position are welcome!

 

We are looking for an Amazing: Third Party Cyber-Risk Analyst

Seniority: Mid (3-5 years)

Type of position: Hybrid from Oporto! Candidates must be in Oporto already

 

The amazing you, will have:

 • Mandatory - Academic degree in IT 
 • Mandatory - Fluent in French
 • Mandatory - Very good Expertise in Excel 
 • Mandatory - Very Good professional practice of English 
 • Mastery of security and/or organizational audit methodologies
 • Experience in Information Security and Risk Assessment (ISO 27001 or 27005)
 • Good knowledge of IS Security fundamentals (IT architectures, systems and networks, n-third architecture)
 • At least 3 years of expertise on IT field

 

Why should you become part of our family?

 • You can develop a career that fits you: your career development is personalized, taking in consideration your needs and goals from a short to long term
 • Interesting Challenges Ahead: you can work for several clients from different sectors of activity
 • Free training programs: Our training and certification programs in languages, tech, behavior and business will help you to reach your full potential faster
 • International projects in Benelux: you can gain international experience in Benelux and balance a new way of living with work
 • Type of projects (depending on the project you might find one of this types of projects):
  • In hybrid System: Is important to balance work with socialization, that´s why a hybrid system works for us and for you
  • Full Remote projects: If you want to work while you enjoy the comfort of your home
  • Full Onsite projects: if you prefere the company of your colleagues!
 • Take care of your well-being: Enjoy our free nutrition, psicologist, general medicine appointments and our yoga and personal training days… all remote!

 

Who are we?

Founded in 2008 and based in Lisbon, KCS IT is a consulting company in the field of Information Technology and Services, focused on creating value for our clients through three main areas: Consulting, Outsourcing, Inovation and Training. Our commitment to talent development is unmistakable in the recent opening of the Porto, Leiria and Azores hubs, which aims to develop technology for the national and international market. Since 2018 we have been elected one of the top 10 big companies in the “Excellence Index”, an initiative which aims to reward the organizations that invest the most in the development

Polyvalent centrumassistenten (M/V/X)

FEDASIL

Bredene, West-Vlaanderen, Belgium Bredene

Polyvalent centrumassistenten (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt

Polyvalent centrumassistenten (M/V/X)

voor opvangcentrum Bredene

 

Referentienummer: 9036/010

 

Functie

Doel

 

Je biedt een correct onthaal aan de bewoners van een opvangcentrum en bezoekers en waakt over het intern reglement en de veiligheid in het centrum.

 

Context

 

We zijn op zoek naar verscheidene profielen om de kwaliteitsvolle opvang van de asielzoekers te kunnen garanderen.

Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van een centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders. Een opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden.

Als Polyvalent centrum assistent werk je binnen de dienst onthaal. (meer informatie vind je op www.fedasil.be).

 

Inhoud

 

Je ontvangt nieuwe bewoners en bezoekers, je luistert en beantwoordt hun vragen en verwijst hen op een efficiënte manier door naar betrokken personen.

Je doet controles op het terrein en in de gebouwen om de algemene orde en netheid in het opvangcentrum te waarborgen.

Je controleert identiteitsdocumenten en weigert de toegang aan onbevoegde en ongewenste personen.

Je doet aanwezigheidscontroles, kamercontroles, signaleert onregelmatigheden en ongewenst gedrag en spreekt betrokkenen hierop aan.

Je biedt algemene ondersteuning aan andere centrumdiensten: transport van bewoners, administratieve taken, animatie, logistieke ondersteuning, ondersteuning keukenteam.

Je identificeert problemen en handelt volgens bestaande richtlijnen en procedures.

Je gaat ter plaatse in geval van incidenten en crisissituaties en kalmeert de situatie (bemiddelen, contact met ordediensten, voorstellen ter verbetering…).

Je biedt eerste hulp bij kleine ongevallen en contacteert de hulpdiensten indien nodig.

 

Je neemt documenten, goederen en materialen in ontvangst en verwijst door naar andere bevoegde diensten of personen.

 

Je vult controlelijsten in en zorgt voor het klasseren en opslaan van gegevens in databanken

 

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be.

Diploma en ervaring

 

Je hebt een diploma secundair onderwijs, bij voorkeur in een sociale richting.

Je hebt een eerste professionele ervaring in een onthaalfunctie of een gelijkaardig functie.

Je bent bereid te werken in een volcontinu systeem met nacht- en weekendwerk (shiften van 12u).

 

Technische competenties

Vereisten

Je kan vlot werken met MS Office: Word, Excel, …

Je hebt voeling met/interesse in het werken voor een kwetsbare en diverse doelgroep

 

Extra troeven

Je hebt een rijbewijs B.

Je spreekt Frans, Engels en andere vreemde talen.

Je hebt ervaring in sociaal werk in het kader van opvang of in een interculturele context.

 

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

INFORMATIE VERWERKEN : efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur met mogelijkheid tot verlenging. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden

 

Plaats van tewerkstelling

 

Opvangcentrum Bredene, Horizon

Kapelstraat 88

8450 Bredene

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt tussen €2. 378, 88 tot €3. 344, 33 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be

 

Voordelen

 

Volcontinu uurrooster met vaste uren en prestaties overdag, vroeg, laat, nacht- en weekendwerk. 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Premies voor onregelmatige prestaties (12u shiften).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen via de Fed+ kaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

Aanvullend pensioen in de vorm van een groepsverzekering.

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de link bij de vacature (www.fedasil.be). De uiterste datum om te solliciteren is 09/10/2023

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be. .

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, die zullen plaatsvinden vanaf 10/10/2023. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer polina.vanussel@fedasil.be (selectieverantwoordelijke). 

 

 

 

Customer Care Engineer (nurse/elderly)

Corilus

Houthalen-Helchteren, Limburg, Belgium Houthalen-Helchteren

Customer Care Engineer (nurse/elderly)

Het Customer Support team is verantwoordelijk voor de telefonische en elektronische ondersteuning voor al onze klanten. Je staat in voor de analyse van verschillende vragen/problemen en voor de ondersteuning bij het gebruik van de software. Daarnaast stel je diagnoses vast van technische pannes.

Jouw challenge?

 • Je staat in voor ondersteuning van onze klanten (1ste en 2de lijn), zowel op IT-gebied als ter ondersteuning van onze KineQuick software. Je verzorgt hierbij de eerstelijns telefonische probleemanalyse en ondersteuning.
 • In de uitvoering van je functie word je bijgestaan door professionele medewerkers die je een gedegen opleiding bezorgen en de ruimte laten voor een verdere zelfontplooiing & uitbouw van je eigen ervaring.
 • Op termijn geef je ook opleidingen (via webinar, in groep en/of individueel) aan onze eindgebruikers.
 • Via analyse en opzoekingen streef je naar een maximale uitbouw van je kennis om zo een professionele en kwalitatieve service te verlenen.
 • Je werkt hoofdzakelijk vanuit ons kantoor in Houthalen met mogelijkheid tot 2 dagen thuiswerk per week.

Naar welk talent zijn we op zoek?

 • Je hebt bij voorkeur ervaring als Eerstelijnsmedewerker
 • Je hebt een sterke interesse in IT.
 • Je bent klantgericht en een dienstverlenende functie uitoefenen is je ambitie.
 • Ervaring in het telefonisch ondersteunen van klanten is een pluspunt.
 • Je bent een stressbestendige, rustige persoon. Je bent een teamplayer en je vindt je voldoening in het leveren van kwaliteitsservice.
 • Het beheersen van een softwarepakket beschouw je als een uitdaging.
 • Je kan je zowel vlot in het Nederlands als Frans uitdrukken.
 • Je bezit een goede kennis van de Microsoft Office toolset.
 • Je kunt telefonisch een technische analyse maken.
 • Je kan discreet omgaan met alle gegevens waartoe je toegang krijgt.
 • Flexibiliteit, motivatie, stiptheid, zelfstandig werken en het kunnen stellen van prioriteiten behoren tot je kwaliteiten.
 • Zelfstudie en regelmatige bijscholing schrikken je niet af.

In ruil voor jouw passie en talent biedt Corilus:

 • Een werkgever met een sterke groeivisie voor de toekomst.
 • Een uitdagende en afwisselende job binnen een innovatieve en technologisch geavanceerde omgeving met maatschappelijke relevantie.
 • Een plaats binnen een creatief en jong team bestaande uit experten en groeiende profielen, gedreven om de medische IT-sector te vernieuwen.
 • Een compleet en aantrekkelijk salarispakket aangevuld met extralegale voordelen zoals een maaltijdcheques, aanvullende verzekeringen,...
 • Een dynamische werkomgeving met respect voor jouw work-life balance en een flexibel homework beleid.
 • Een persoonlijk groeitraject in functie van je mogelijkheden en ambities waarbij je alle kansen krijgt om te leren en je expertise uit te bouwen.

Crewing Officer (Shifts schedule)

Hi Fly | MESA | Safeport | LSKY

Lisbon (Lisboa), Portugal

Crewing Officer (Shifts schedule)

Hi Fly, a leading wet lease specialist airline operating worldwide, is recruiting Crewing Officers (shifts schedule).

 

What are you going to do?

 • Management of crew movements;
 • Daily contact with crews;
 • Allocation of flights to crew members according to operational needs.

 

What should you have?

 • Degree in Aeronautical Management or similar areas;
 • Minimum professional experience of 2 years (preferably);
 • Fluent in English, both written and spoken;
 • Ability to negotiate conflicts, assertiveness and proactivity;
 • Good knowledge in information and data organization systems;
 • Strong organizational skills;
 • Availability to work in shifts (including weekends).

 

What do we offer?

 • Opportunity to work in one of the largest Portuguese aviation companies;
 • Integration in a young, dynamic and multidisciplinary team;
 • Possibility of career growth and progression;
 • Salary proportional to demonstrated experience;
 • Health insurance;
 • Other benefits: Free fruit, birthday day off and up to 25 leave days.

 

If this opportunity is for you, send us your CV and join us on board!

Do you want to be aware of all the opportunities we have? Visit us at our website.

Cyber Security Specialist - GRC

KCS IT

Porto, Oporto (Porto), Portugal Porto

Cyber Security Specialist - GRC

We’re looking for the special, unique and amazing YOU!

@ KCS IT, we look for the ones that stands out, for those that always wants to be better and fight for it, and for those who has the same values that we do: dedication, energy, integrity, transparency, flexibility, trust, honesty, hard work, proactivity, team work.

At KCS we stand for equality and value diversity. We create a safe, diverse environment where opportunities are equal for everyone! We do not discriminate based on age, ethnicity, sexual orientation, gender, disability or any factor other than merit. All applications with skills for the position are welcome!

 

We are looking for an Amazing: Cyber Security Specialist - GRC

Seniority: Mid (3-5 years)

Type of position: Full Remote! Candidates can be outside Europe and do not need a work visa!

 

The amazing you, will have:

 • Bachelor's degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field
 • Knowledge of IT Risk Management and have conducted risk assessments (ISO 27005)
 • Experience in Compliance implementation, namely Information Security Management Systems (ISO/IEC 27001 and 27002)
 • [Nice to have] Knowledge of TPRM (Third Party Risk Management)
 • [Nive to have] Knowledge on banking sector technical standards (e.g. PCI-DSS, SWIFT)
 • [Nice to have] Technical knowledge and background in information security technologies (e.g. SOC, SIEM, IAM, PAM, etc.)
 • [Nice to have] Experience in OneTrust platform
 • [Must have] Excellent English level

 

Why should you become part of our family?

 • You can develop a career that fits you: your career development is personalized, taking in consideration your needs and goals from a short to long term
 • Interesting Challenges Ahead: you can work for several clients from different sectors of activity
 • Free training programs: Our training and certification programs in languages, tech, behavior and business will help you to reach your full potential faster
 • International projects in Benelux: you can gain international experience in Benelux and balance a new way of living with work
 • Type of projects (depending on the project you might find one of this types of projects):
  • In hybrid System: Is important to balance work with socialization, that´s why a hybrid system works for us and for you
  • Full Remote projects: If you want to work while you enjoy the comfort of your home
  • Full Onsite projects: if you prefere the company of your colleagues!
 • Take care of your well-being: Enjoy our free nutrition, psicologist, general medicine appointments and our yoga and personal training days… all remote!

 

Who are we?

Founded in 2008 and based in Lisbon, KCS IT is a consulting company in the field of Information Technology and Services, focused on creating value for our clients through three main areas: Consulting, Outsourcing, Inovation and Training. Our commitment to talent development is unmistakable in the recent opening of the Porto, Leiria and Azores hubs, which aims to develop technology for the national and international market. Since 2018 we have been elected one of the top 10 big companies in the “Excellence Index”, an initiative which aims to reward the organizations that invest the most in the development

Cyber Security Specialist - GRC

KCS IT

Porto, Oporto (Porto), Portugal Porto

Cyber Security Specialist - GRC

We’re looking for the special, unique and amazing YOU!

@ KCS IT, we look for the ones that stands out, for those that always wants to be better and fight for it, and for those who has the same values that we do: dedication, energy, integrity, transparency, flexibility, trust, honesty, hard work, proactivity, team work.

At KCS we stand for equality and value diversity. We create a safe, diverse environment where opportunities are equal for everyone! We do not discriminate based on age, ethnicity, sexual orientation, gender, disability or any factor other than merit. All applications with skills for the position are welcome!

 

We are looking for an Amazing: Cyber Security Specialist - GRC

Seniority: Mid (3-5 years)

Type of position: Full Remote! Candidates can be outside Europe and do not need a work visa!

 

The amazing you, will have:

 • Bachelor's degree in Computer Science, Software Engineering, or a related field
 • Knowledge of IT Risk Management and have conducted risk assessments (ISO 27005)
 • Experience in Compliance implementation, namely Information Security Management Systems (ISO/IEC 27001 and 27002)
 • [Nice to have] Knowledge of TPRM (Third Party Risk Management)
 • [Nive to have] Knowledge on banking sector technical standards (e.g. PCI-DSS, SWIFT)
 • [Nice to have] Technical knowledge and background in information security technologies (e.g. SOC, SIEM, IAM, PAM, etc.)
 • [Nice to have] Experience in OneTrust platform
 • [Must have] Excellent English level

 

Why should you become part of our family?

 • You can develop a career that fits you: your career development is personalized, taking in consideration your needs and goals from a short to long term
 • Interesting Challenges Ahead: you can work for several clients from different sectors of activity
 • Free training programs: Our training and certification programs in languages, tech, behavior and business will help you to reach your full potential faster
 • International projects in Benelux: you can gain international experience in Benelux and balance a new way of living with work
 • Type of projects (depending on the project you might find one of this types of projects):
  • In hybrid System: Is important to balance work with socialization, that´s why a hybrid system works for us and for you
  • Full Remote projects: If you want to work while you enjoy the comfort of your home
  • Full Onsite projects: if you prefere the company of your colleagues!
 • Take care of your well-being: Enjoy our free nutrition, psicologist, general medicine appointments and our yoga and personal training days… all remote!

 

Who are we?

Founded in 2008 and based in Lisbon, KCS IT is a consulting company in the field of Information Technology and Services, focused on creating value for our clients through three main areas: Consulting, Outsourcing, Inovation and Training. Our commitment to talent development is unmistakable in the recent opening of the Porto, Leiria and Azores hubs, which aims to develop technology for the national and international market. Since 2018 we have been elected one of the top 10 big companies in the “Excellence Index”, an initiative which aims to reward the organizations that invest the most in the development

Verpleegkundige (M/V/X)

FEDASIL

Bredene, West-Vlaanderen, Belgium Bredene

Verpleegkundige (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een

Verpleegkundige (M/V/X)

voor het opvangcentrum van Bredene

 

Referentienummer: 9036/007

 

 

Functie

Doel

 

Je staat in voor het organiseren en toedienen van medische zorgen onder toezicht van een arts en draagt zo bij aan de gezondheid van de bewoners van een opvangcentrum, met aandacht voor de specificiteit en diversiteit van de doelgroep.

Context

 

We zijn op zoek naar verscheidene profielen om de kwaliteitsvolle opvang van de asielzoekers te kunnen garanderen.

Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van een centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders. Een opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden.

Als verpleegkundige werk je binnen de medische dienst. (meer informatie vind je op www.fedasil.be).

 

Inhoud

Je inventariseert de medische klachten tijdens de intakes van de bewoners, je geeft de patiënten de voorgeschreven behandelingen en voert de nodige medische zorgen uit.

Je staat in voor het opstellen, opvolgen en aanvullen van medische dossiers en behandelt medische facturen.

Je verleent eerste hulp bij ongevallen, je organiseert de vorming voor bewoners en personeel in het kader van preventie.

Je maakt afspraken met externe zorgverstrekkers en houdt zorgvuldig de medische agenda bij.

Je assisteert consultaties door huisartsen of externe organisaties, zoals Kind en Gezin of psychosociale dienstverlening, je stelt je expertise ter beschikking bij interne en externe overlegmomenten.

Je ziet toe op een correcte verdeling en toediening van medicatie, je bent verantwoordelijk voor stockbeheer en bestellen van materiaal.

Je organiseert begeleiding en transport van patiënten. Je overlegt met andere diensten binnen het centrum.

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring

 

Je hebt een bachelor-/graduaatsdiploma of brevet in de verpleegkunde (of verloskunde).

Je hebt een visum van de FOD Volksgezondheid en liet je diploma viseren door de Provinciale Medische Commissie van de regio waarin je wil werken.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als verpleegkundige in een instelling of ziekenhuis.

 

Technische competenties

Vereisten

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare en diverse doelgroep.

Je hebt kennis van een medische doelgroep met een andere culturele achtergrond.

Je kan vlot werken met MS Office: Word, Excel, …

 

Extra troeven

Je hebt ervaring binnen een multidisciplinaire omgeving.

Je spreekt Frans, Engels en/of andere vreemde talen.

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

 

Aanbod

 

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Bredene Horizon 

Kapelstraat 88

8450 Bredene

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto tussen € 2.801 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be

 

Voordelen

 

Categorie A: Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de link bij de vacature (www.fedasil.be). De uiterste datum om te solliciteren is 09/10/2023

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be. .

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.werkenvoor.be

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, die zullen plaatsvinden in oktober 2023. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

 

Voor bijkomende info, contacteer polina.vanussel@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

 

 

INTERN Teamcoach schoonmaak, campus Aalst

OLV Ziekenhuis Campus Aalst-Asse-Ninove

Aalst, Oost-Vlaanderen, Belgium Aalst

INTERN Teamcoach schoonmaak, campus Aalst

Als teamcoach sta je in voor het opleiden en coachen van medewerkers binnen de schoonmaak maar werk je ook deels mee op de werkvloer. Je bent verder ook verantwoordelijk voor het coördineren van de taken met als doel op een efficiënte en effectieve manier het ziekenhuis hygiënisch en rein houden.

Elke dag beleef je iets kleurrijks in deze functie:

 • Je begeleidt de medewerkers op de werkvloer. Je motiveert, controleert en ondersteunt hen bij het uitoefenen van hun takenpakket.
 • Je stelt de dagelijkse werkplanning op.
 • Je werkt ook zelf mee in de schoonmaak.
 • Je denkt actief mee rond het optimaliseren van schoonmaakprogramma's.
 • Je voert kwaliteitscontroles uit op de werkvloer.
 • Je verzorgt de administratieve verwerking van herstelorders, bestellingen enzoverder.

Welke kleuren staan je goed?

 • Je beschikt over een diploma secundair onderwijs.
 • Ervaring in leidinggeven is een pluspunt.
 • Je bent een krak in plannen en organiseren.
 • Je getuigt van een stressbestendige en flexibele attitude.
 • Je hebt gegronde kennis van courante Office-software: Word en Excel.
 • Je hebt een enthousiaste en positieve ingesteldheid.
 • Je bent communicatief vaardig.
 • Je werkt nauwgezet en hebt oog voor detail.

Welke rooskleurige toekomst bieden wij jou?

Het betreft een voltijds contract van onbepaalde duur. Je werkt mee in een shiftenpatroon (shiften vallen tussen 6u en 21u06) en je werkt 1 zaterdag op 4 .

Daarnaast biedt het OLV Ziekenhuis een attractief en veelkleurig beloningspalet om de loyaliteit en prestaties van alle OLV-medewerkers te waarderen. We hebben oog voor zowel financiële als niet-financiële elementen. Lees er meer over op deze pagina: https://www.olvz.be/nl/arbeidsvoorwaarden-voor-olv-werknemers

Interesse? Solliciteer nu!

Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen met Els Vanderstappen, dienstverantwoordelijke huishoudelijke diensten, op het nummer 053/72 79 92.

Een gedetailleerd CV geeft ons meer informatie over uw relevante opleiding en ervaring, zodat wij beter kunnen inschatten of u voor een bepaalde vacature in aanmerking komt. Mogen wij u daarom vragen om uw CV op te laden, eventueel vergezeld van een motivatiebrief.

Socio-cultureel assistent (M/V/X)

FEDASIL

Bredene, West-Vlaanderen, Belgium Bredene

Socio-cultureel assistent (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

Fedasil zoekt een

Socio-cultureel assistent (M/V/X)

voor het opvangcentrum van Bredene

Interne / externe / werfreserve selectie

Referentienummer: 9036- 009

 

Functie

Doel

Je biedt maatschappelijke, psychosociale en administratieve begeleiding en individuele ondersteuning aan de bewoners van een opvangcentrum en staat hen bij met informatie en raadtijdens hun procedure en verblijf in het centrum.

Context

We zijn op zoek naar verscheidene profielen om de kwaliteitsvolle opvang van de asielzoekers te kunnen garanderen.

Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van een centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders…. Een opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden.

Als socio-cultureel assistent werk je binnen de sociale dienst. (meer informatie vind je op www.fedasil.be)

Inhoud

 

Je geeft bewoners uitleg over hun rechten en plichten. Je biedt hen praktische ondersteuning in dagelijkse activiteiten en verplichtingen. Je verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde instanties.

Je ziet toe op de naleving van het huishoudelijk reglement, je sensibiliseert bewoners over de gedragsregels en treedt proactief op bij conflicten of klachten.

Je ondersteunt bewoners bij het ontwikkelen van meer autonomie en een gestructureerd levenspatroon. Je ziet toe op een goede hygiëne bij de bewoners.

Je volgt persoonlijke handelingsplannen mee op, bouwt een vertrouwensrelatie op en vervult een voorbeeldfunctie.

Je stelt taakplanningen op, vult een logboek in, maakt standaardrapporten en beheert documenten en dossiers. Je helpt bij de opmaak van roosters voor de activiteiten.

Je ondersteunt de organisatie van educatieve, culturele, creatieve en sportieve activiteiten, je motiveert het doelpubliek en neemt zelf deel. Je beheert het materiaal en onderhoudt contacten met externe lesgevers, vrijwilligers en partners.

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring

Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in een sociale richting.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring als begeleider van personen of groepen.

Technische competenties

Vereisten

Je kan vlot werken met MS Office: Word, Excel...

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare en diverse doelgroep.

Extra troeven

Je spreekt Engels en/of andere vreemde talen.

Je hebt ervaring in sociaal werk,met opvang of binnen een interculturele context.

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

Informatie verwerken: efficiënt en effectief zoeken, decoderen en verwerken van grote hoeveelheden gegevens binnen een beschikbare termijn.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

Ondersteunen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

Aanbod

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur met mogelijkheid tot verlening. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Bredene Horizon

Kapelstraat 88

8450 Bredene

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau C1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum bruto maandsalaris bedraagt tussen € 2379 en €3344 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van je nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be.

 

Voordelen

Categorie B: Systeem op basis van uurroosters met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, vroeg, laat en occasioneel weekendwerk.

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, stuur dan een sollicitatiebrief met uitgebreide motivatie, een curriculum vitae en een kopie van je diploma via de link in de vacature op www.fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil. De uiterste datum om te solliciteren is 09/10/2023.

 

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be.

 

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van werkenvoor.be. Voor meer informatie, raadpleeg www.werkenvoor.be

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen we een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen .

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een gesprek en zal plaatsvinden op een later te bepalen datum. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Voor bijkomende info, contacteer polina.vanussel@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

 

 

 

Zorgkundige verpleegafdeling gastro-enterologie, hepatologie & dermatologie

UZA

Edegem, Antwerpen, Belgium Edegem

Zorgkundige verpleegafdeling gastro-enterologie, hepatologie & dermatologie

De zorgkundige in het UZA vormt een belangrijke schakel in de patiëntenzorg. Binnen de verpleegkundige equipe ben je, samen met de hoofdverpleegkundige, de verpleegkundigen en de administratieve medewerker, verantwoordelijk om het verblijf van de patiënt zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Hierdoor levert een zorgkundige ontegensprekelijk een belangrijke meerwaarde aan de patiëntenzorg in het UZA.

Wat ga je doen?

 • de functie van de zorgkundige in het UZA omvat verscheidene ondersteunende activiteiten in de zorg: je helpt de verpleegkundige of verricht zelfstandig bepaalde patiënt- of eenheidsgebonden taken
 • je staat in voor het maaltijdgebeuren: het bevragen van de patiënten i.v.m. hun maaltijdkeuze, inbrengen van de maaltijdkeuzes in het “Maaltijdbeheersysteem”, maaltijden bedelen en afdienen, maaltijden zo nodig voorbereiden (boterhammen smeren, vlees snijden, …)
 • je werkt steeds in opdracht en onder toezicht van een verpleegkundige
 • het takenpakket is vastgelegd bij Koninklijk Besluit (12 januari 2006): KB tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen
 • je bent bereid 8 uur per dag te werken volgens een flexibel uurrooster (inclusief weekends en feestdagen)

Wat verwachten we van jou?

 • je beschikt over het vereiste attest: “Visum Zorgkundige" 
 • je kan zowel zelfstandig als in team werken
 • je bent flexibel en patiëntvriendelijk
 • je bent bereid continu bij te scholen

Wat biedt het UZA als werkgever?

 • deeltijds of voltijds (80% - 100%) bediendecontract van bepaalde duur (minstens 6 maanden)
 • recuperatie 40-uren week
 • bijkomende UZA-vakantiedagen buiten de wettelijke vakantie
 • hospitalisatieverzekering en verzekering gewaarborgd inkomen
 • maaltijdcheques
 • verschillende kinderopvangmogelijkheden
 • ruime bijscholingsmogelijkheden
 • gratis personeelsparking
 • je komt werken bij een TOP employer!

Interesse om deel uit te maken van ons team?

Solliciteer online via www.uzajobs.be. Bezorg ons naast jouw CV en motivatiebrief zeker ook je visum van zorgkundige.

Bijkomende informatie over de functie kan je bekomen bij de hoofdverpleegkundige, Muriel Tegenbos, op het nummer tel. 03 821 52 01 , e-mail muriel.tegenbos@uza.be

Bijkomende informatie over de sollicitatieprocedure kan je verkrijgen bij Sigrid Lenaerts, HR medewerker, tel.  03 821 51 92, e-mail Sigrid.Lenaerts@uza.be

 

HR Deskundige(M/V/X)

FEDASIL

Bredene, West-Vlaanderen, Belgium Bredene

HR Deskundige(M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt een

HR Deskundige (M/V/X)

voor het opvangcentrum van Bredene

 

Referentienummer: 9036/006

 

 

Functie

Doel

 

U beheert de individuele personeelsdossiers op een efficiënte en betrouwbare manier volgens de geldende richtlijnen en procedures zodat de medewerkers tijdig en correct worden bediend.

Context

 

We zijn op zoek naar verscheidene profielen om de kwaliteitsvolle opvang van de asielzoekers te kunnen garanderen.

Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van een centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders. Een opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden.

Als HR deskundige werkt u binnen de administratieve dienst, samen met de boekhouding en coördinatie bewonersadministratie. U staat onder leiding van de directie. (meer informatie over het centrum in kwestie vindt u op www.fedasil.be).

 

Inhoud

U berekent de lonen en vergoedingen, de verlofdagen en ziektedagen. U beheert de uur registraties (prikklok). U volgt de medische onderzoeken op en beheert dossiers van arbeidsongevallen.

U beantwoordt vragen en behandelt klachten van medewerkers en geeft advies. U geeft de juiste informatie aan betrokkenen over procedures en dossierwijzigingen.

U staat in voor telefonische en schriftelijke correspondentie. U werkt met databases en staat in voor archivering.

U volgt de selectieprocedures op, stelt rekruteringsdossiers en ontslagdossiers samen en zorgt voor de opvolging.

U behandelt vormingsaanvragen en volgt de deelname aan de al dan niet verplichte opleidingen op.

 

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring

 

U bent houder van een bachelor/graduaat diploma, bij voorkeur in Human Resources management.

U heeft een eerste relevante professionele ervaring in het opvolgen van personeelsdossiers.

 

Technische competenties

 

Vereisten

U heeft kennis van sociale wetgeving

U heeft een goede basiskennis van MS Office: Word, Excel,…

U heeft voeling met/interesse in het werken voor een kwetsbare multiculturele doelgroep.

Troeven

U heeft kennis van het programma’s voor personeelsbeheer (Easypay).

U heeft kennis van het Engels en/of andere vreemde talen.

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNen: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

 

Aanbod

 

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van onbepaalde duur. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Bredene Horizon 

Kapelstraat 88

8450 Bredene

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto tussen € 2.801 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be

 

Voordelen

 

Categorie A: Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de link bij de vacature (www.fedasil.be). De uiterste datum om te solliciteren is 09/10/2023

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be. .

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.werkenvoor.be

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, die zullen plaatsvinden in oktober 2023. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

 

Voor bijkomende info, contacteer polina.vanussel@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

 

 

SysAdmin | Linux

KCS IT

Porto, Oporto (Porto), Portugal Porto

SysAdmin | Linux

We’re looking for the special, unique and amazing YOU!

@ KCS IT, we look for the ones that stands out, for those that always wants to be better and fight for it, and for those who has the same values that we do: dedication, energy, integrity, transparency, flexibility, trust, honesty, hard work, proactivity, team work.

At KCS we stand for equality and value diversity. We create a safe, diverse environment where opportunities are equal for everyone! We do not discriminate based on age, ethnicity, sexual orientation, gender, disability or any factor other than merit. All applications with skills for the position are welcome!

 

We are looking for an Amazing: SysAdmin | Linux

Seniority: Mid (3-5 years)

Type of position: Hybrid from Oporto! Candidates must be in Oporto already

 

The amazing you, will have:

 • Degree in Computer Science or other equivalents
 • 3+ years of professional experience with Linux environment
 • Knowledge in Linux Redhat (certification is ideal)
 • Experience with troubleshoot, solving issues and errors happening on the system
 • Capacity to work with Shell script
 • Expertise in Automation (e.g. Ansible)
 • Knowledge in Virtualization and Monitorization tools (e.g Zabbix, VMWare, Hyper-V, etc.)
 • Strong English level (spoken and written)

 

Why should you become part of our family?

 • You can develop a career that fits you: your career development is personalized, taking in consideration your needs and goals from a short to long term
 • Interesting Challenges Ahead: you can work for several clients from different sectors of activity
 • Free training programs: Our training and certification programs in languages, tech, behavior and business will help you to reach your full potential faster
 • International projects in Benelux: you can gain international experience in Benelux and balance a new way of living with work
 • Type of projects (depending on the project you might find one of this types of projects):
  • In hybrid System: Is important to balance work with socialization, that´s why a hybrid system works for us and for you
  • Full Remote projects: If you want to work while you enjoy the comfort of your home
  • Full Onsite projects: if you prefere the company of your colleagues!
 • Take care of your well-being: Enjoy our free nutrition, psicologist, general medicine appointments and our yoga and personal training days… all remote!

 

Who are we?

Founded in 2008 and based in Lisbon, KCS IT is a consulting company in the field of Information Technology and Services, focused on creating value for our clients through three main areas: Consulting, Outsourcing, Inovation and Training. Our commitment to talent development is unmistakable in the recent opening of the Porto, Leiria and Azores hubs, which aims to develop technology for the national and international market. Since 2018 we have been elected one of the top 10 big companies in the “Excellence Index”, an initiative which aims to reward the organizations that invest the most in the development

Sociaal werker (M/V/X)

FEDASIL

Bredene, West-Vlaanderen, Belgium Bredene

Sociaal werker (M/V/X)

Fedasil kent materiële hulp toe aan verzoekers om internationale bescherming en aan andere vreemdelingen die recht hebben op opvang (‘Opvangwet’ van 12 januari 2007). Het Agentschap organiseert, rechtstreeks of via zijn partners, kwaliteitsvolle opvang en begeleiding en staat ook in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de organisatie van vrijwillige terugkeer naar de herkomstlanden. Het Agentschap ondersteunt de uitwerking en voorbereiding van het opvangbeleid en wil bijdragen aan een correcte beeldvorming, de maatschappelijke aanvaarding en de uitvoering van een rechtvaardig migratiebeleid.

 

Fedasil zoekt

Sociaal werkers (M/V/X)

voor Bredene

Referentienummer: 9036- 008

 

Functie

Doel

 

Je biedt maatschappelijke, psychosociale en administratieve begeleiding en individuele ondersteuning aan de bewoners van een opvangcentrum en staat hen bij met informatie en raadtijdens hun procedure en verblijf in het centrum.

Context

 

We zijn op zoek naar verscheidene profielen om de kwaliteitsvolle opvang van de asielzoekers te kunnen garanderen.

Deze personeelsleden hebben zeer diverse profielen en staan in voor de goede werking van een centrum: maatschappelijk werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, begeleiders…. Een opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften (zoals onderdak, voedsel en kledij), verzoekers om internationale bescherming krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen zodat de bewoners hun tijd nuttig kunnen besteden.

Als sociaal werker werk je binnen de sociale dienst. (meer informatie vind je op www.fedasil.be)

Inhoud

 

Je geeft de bewoners heldere informatie over de werking van het centrum, over hun rechten en plichten, over het recht op asiel en opvang.

Je staat de bewoners individueel bij tijdens de administratieve afhandeling van hun asielaanvraag: je volgt de dossiers op, beheert de nodige documenten en vraagt informatie op bij interne en externe diensten.

Je biedt praktische en maatschappelijke ondersteuning aan bewoners om hun zelfredzaamheid te verhogen, zowel binnen als buiten het centrum.

Je vormt een aanspreekpunt voor een aantal bewoners. Je zorgt voor een vertrouwde omgeving, je bouwt een vertrouwensrelatie op, je verwijst indien nodig door naar gespecialiseerde diensten.

 

Profiel

Je hebt een bijzondere interesse voor Fedasil, zijn werking, waarden en doelgroep. Voor meer info: raadpleeg www.fedasil.be

 

Diploma en ervaring

 

Je hebt een bachelor-/graduaatsdiploma, bij voorkeur in maatschappelijk werk.

Je hebt een eerste relevante professionele ervaring in maatschappelijke hulpverlening.

 

Technische competenties

Vereisten

Je hebt een goede kennis van de asielprocedure en het sociale netwerk.

Je hebt voeling met/interesse in het werken met een kwetsbare en diverse doelgroep. Je kan vlot werken met MS Office: Word, Excel,…

 

Extra troeven

Je bent vertrouwd met het werken in een multidisciplinair team en/of in een residentiële setting.

Je spreekt Frans, Engels en/of andere vreemde talen.

 

Algemene competenties (voor medewerkers van de federale overheid)

 

In team werken: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

Klantgericht handelen: Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

Betrouwbaarheid tonen: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

Zichzelf ontwikkelen : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

Doelstellingen bereiken: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

informatie analyseren: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

Problemen oplossen: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNEN: Collega’s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

 

 

Aanbod

 

Type overeenkomst

Een voltijds contract (38u/week) van bepaalde duur met mogelijkheid tot verlening. Er wordt telkens een werfreserve aangelegd voor alle type arbeidsovereenkomsten voor de duur van minstens 2 jaar. De aangelegde werfreserve kan ook door andere opvangcentra gebruikt worden.

 

 

Plaats van tewerkstelling

Opvangcentrum Bredene Horizon

Kapelstraat 88

8450 Bredene

 

Loon

 

Je wordt aangeworven op het niveau B1 met de loonschaal die voor jou van toepassing is. Het minimum maandsalaris bedraagt bruto tussen €2801 en €4104 (startsalaris zonder anciënniteit op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst, aan de huidige index). Dit bedrag kan variëren in functie van jouw nuttig geachte beroepservaring. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.fedweb.be

 

Voordelen

Categorie A: Administratief uurrooster met vaste en variabele uren en prestaties van 7u36 per dag, van maandag tot vrijdag.

Variabel uurrooster en 26 vakantiedagen per jaar (direct bij indiensttreding en in verhouding tot de prestaties en het werkregime).

Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.

Mogelijkheid tot fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Maaltijdcheques en voordelige aanbiedingen met een Federale kortingskaart.

Voordelige hospitalisatieverzekering en diverse sociale voordelen.

Valorisatie van nuttige werkervaring.

Heel wat opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren).

 

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel, solliciteer dan via de link bij de vacature (www.fedasil.be). De uiterste datum om te solliciteren is 09/10/2023 middernacht.

Om in overweging genomen te worden, moet je ons volgende zaken bezorgen:

 • een motivatiebrief
 • een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)
 • een kopie van het vereiste diploma.

 

Buitenlands diploma

Indien je het vereiste diploma in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg www.naricvlaanderen.be. Voor vacatures in Brussel, zie ook www.equivalences.cfwb.be. .

Kennis van het Nederlands

Je hebt een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zoniet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands van Selor. Voor meer informatie, raadpleeg www.selor.be

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zullen wij een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) algemeen model en model 2 vragen.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Gelieve in dit geval vooraf de selectieverantwoordelijke te informeren.

 

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functievereisten, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie bestaat uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, die zullen plaatsvinden in op een later te bepalen datum. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, wordt de kandidatuur voor de duur van 2 jaar in een wervingsreserve bijgehouden. Deze wervingsreserve kan door andere opvangcentra geraadpleegd worden. Kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

 

Voor bijkomende info, contacteer polina.vanussel@fedasil.be (selectieverantwoordelijke).

 

 

 

 

IT Support/Operations w/Spanish

KCS IT

Porto, Oporto (Porto), Portugal Porto

IT Support/Operations w/Spanish

We’re looking for the special, unique and amazing YOU!

@ KCS IT, we look for the ones that stands out, for those that always wants to be better and fight for it, and for those who has the same values that we do: dedication, energy, integrity, transparency, flexibility, trust, honesty, hard work, proactivity, team work.

At KCS we stand for equality and value diversity. We create a safe, diverse environment where opportunities are equal for everyone! We do not discriminate based on age, ethnicity, sexual orientation, gender, disability or any factor other than merit. All applications with skills for the position are welcome!

 

We are looking for an Amazing: IT Support/Operations w/Spanish

Seniority: Mid (3-5 years)

Type of position: Onsite from Oporto! Candidates must be in Oporto already

 

The amazing you, will have:

 • Degree in Computer Science or other equivalents
 • 3+ years of professional experience in IT 
 • Fluent in Spanish and English
 • O365 administration and server work
 • Active Directory
 • Windows Server
 • Exchange / Office 365 references
 • Support in Desktop and VPN
 • User access / troubleshooting
 • Virtualization
 • Networking / networking protocols (SSH, DHCP, TCP/IP, FTP, DNS, yada yada)
 • Some fundamental certifications such as CompTIA A+ / Network+, CCNA, ITIL are a plus

 

Why should you become part of our family?

 • You can develop a career that fits you: your career development is personalized, taking in consideration your needs and goals from a short to long term
 • Interesting Challenges Ahead: you can work for several clients from different sectors of activity
 • Free training programs: Our training and certification programs in languages, tech, behavior and business will help you to reach your full potential faster
 • International projects in Benelux: you can gain international experience in Benelux and balance a new way of living with work
 • Type of projects (depending on the project you might find one of this types of projects):
  • In hybrid System: Is important to balance work with socialization, that´s why a hybrid system works for us and for you
  • Full Remote projects: If you want to work while you enjoy the comfort of your home
  • Full Onsite projects: if you prefere the company of your colleagues!
 • Take care of your well-being: Enjoy our free nutrition, psicologist, general medicine appointments and our yoga and personal training days… all remote!

 

Who are we?

Founded in 2008 and based in Lisbon, KCS IT is a consulting company in the field of Information Technology and Services, focused on creating value for our clients through three main areas: Consulting, Outsourcing, Inovation and Training. Our commitment to talent development is unmistakable in the recent opening of the Porto, Leiria and Azores hubs, which aims to develop technology for the national and international market. Since 2018 we have been elected one of the top 10 big companies in the “Excellence Index”, an initiative which aims to reward the organizations that invest the most in the development

Systems Engineer - Protection, Control and Command (m/f)

EFACEC

Maia, Oporto (Porto), Portugal Maia

Systems Engineer - Protection, Control and Command (m/f)

How do you imagine the future?

Our purpose is to design a smarter future for a better life. At Efacec, we step up and give you the opportunity to design it.

 

Who we are:

Efacec is a Portuguese company that has been anticipating the future for over 70 years. We develop integrated solutions in the sectors of renewable energy, the transmission and distribution network, as well as in the areas of the environment and sustainable mobility, with engineering and technology made in Portugal, with an impact on improving the daily lives of millions of people. Our headquarters are located in Portugal (Matosinhos, Maia and Oeiras) but we are present in 12 countries and sell to more than 85 countries.

 

What are we looking for?

We are looking for a Systems Engineer (Protection, Control and Command) to reinforce our Power Systems Automation team, located at the Maia Site.

 

Mission:

 • Lead the technical scope of projects in:
  • Definition and preparation of the scope of Work with the Efacec Client and Project Manager;
  • Define and approve the System Project;
  • Coordinate team tasks (internal and/or subcontracted) (configuration, software installation, internal testing, FAT, SAT, commissioning, training, preventive and corrective maintenance);
  • Manage improvements and corrections with the Client and R&D and help overcome any team obstacles in order to improve productivity;
  • Support and suggest improvements to processes and methods within the team that can facilitate innovation and change;
  • Ensure compliance with previously defined quality requirements, budget and deadlines;
  • Preparation of reports on the status of projects to be shared with management and/or clients.

Profile:

 • Bachelor's or Master's Degree in Engineering (Electrical and Computer Engineering preferred - Energy or Automation; Computer Engineering);
 • Professional experience between 4 and 10 years;
 • Good knowledge of:
  - Control, Command and Protection Systems;
  - Communication protocols (IEC104, IEC101, DNP, ICCP, IEC 61850);
  - IEC 61131-3 Programming
  - Data base;
  - Microsoft Office;
  - Interpretation of electrical diagrams;
 • Ability to manage several projects simultaneously;
 • Proficiency in languages: English (required), French (required) and Spanish (preferred);
 • Flexibility and ability to adapt to change;
 • Dynamism, proactivity, organization, teamwork spirit and good communication skills.

What we offer:

 • Opportunity to join a reference business group in the Energy, Environment, and Mobility sectors, with a strong international presence;
 • Possibility of learning and training on a "learning by doing" basis;
 • Access to training through our Mast3r Academia (internal training academy) and partner entities;
 • Permanent access to our medical and nursing services;
 • Access to protocols and strategic partnerships;
 • Possibility to work in a hybrid regime (presential/remote).

Analyst and Developer Proximity Applications - Access VBA specialist

KCS IT

Porto, Oporto (Porto), Portugal Porto

Analyst and Developer Proximity Applications - Access VBA specialist

We’re looking for the special, unique and amazing YOU!

@ KCS IT, we look for the ones that stands out, for those that always wants to be better and fight for it, and for those who has the same values that we do: dedication, energy, integrity, transparency, flexibility, trust, honesty, hard work, proactivity, team work.

At KCS we stand for equality and value diversity. We create a safe, diverse environment where opportunities are equal for everyone! We do not discriminate based on age, ethnicity, sexual orientation, gender, disability or any factor other than merit. All applications with skills for the position are welcome!

 

We are looking for an Amazing: Analyst and Developer Proximity Applications - Access VBA specialist

Seniority: Mid (3-5 years)

Type of position: Hybrid from Oporto! Candidates must be in Oporto already

 

The amazing you, will have:

 • Mandatory - Be an expert in MS Access
 • Mandatory - VBA experience
 • Mandatory - Analysis and technical-functional design
 • Mandatory - SQL Query Language
 • Mandatory - SGBD - MS SQLServer
 • Mandatory - Ability to analyze, synthesize
 • Mandatory - Ability to facilitate workshops and meetings
 • Mandatory - French Language (Level A2/B1)
 • PHP/Mysql is a plus
 • Functional specifications design

 

Why should you become part of our family?

 • You can develop a career that fits you: your career development is personalized, taking in consideration your needs and goals from a short to long term
 • Interesting Challenges Ahead: you can work for several clients from different sectors of activity
 • Free training programs: Our training and certification programs in languages, tech, behavior and business will help you to reach your full potential faster
 • International projects in Benelux: you can gain international experience in Benelux and balance a new way of living with work
 • Type of projects (depending on the project you might find one of this types of projects):
  • In hybrid System: Is important to balance work with socialization, that´s why a hybrid system works for us and for you
  • Full Remote projects: If you want to work while you enjoy the comfort of your home
  • Full Onsite projects: if you prefere the company of your colleagues!
 • Take care of your well-being: Enjoy our free nutrition, psicologist, general medicine appointments and our yoga and personal training days… all remote!

 

Who are we?

Founded in 2008 and based in Lisbon, KCS IT is a consulting company in the field of Information Technology and Services, focused on creating value for our clients through three main areas: Consulting, Outsourcing, Inovation and Training. Our commitment to talent development is unmistakable in the recent opening of the Porto, Leiria and Azores hubs, which aims to develop technology for the national and international market. Since 2018 we have been elected one of the top 10 big companies in the “Excellence Index”, an initiative which aims to reward the organizations that invest the most in the development

Maintenance Contract Manager (m/f)

EFACEC

Maia, Oporto (Porto), Portugal Maia

Maintenance Contract Manager (m/f)

How do you imagine the future?

Our purpose is to design a smarter future for a better life. At Efacec, we step up and give you the opportunity to design it.

 

Who we are:

Efacec is a Portuguese company that has been anticipating the future for over 70 years. We develop integrated solutions in the sectors of renewable energy, the transmission and distribution network, as well as in the areas of the environment and sustainable mobility, with engineering and technology made in Portugal, with an impact on improving the daily lives of millions of people. Our headquarters are located in Portugal (Matosinhos, Maia and Oeiras) but we are present in 12 countries and sell to more than 85 countries.

 

What are we looking for?

We are looking for a Maintenance Contract Manager to reinforce our Power Systems Automation team, located at the Maia Site.

 

Mission:

 • Management of communication with the customer;
 • Interface with maintenance team;
 • Scope management;
 • Preparation and monitoring of planning;
 • Budget management (billing and costs);
 • Risk and issue management;
 • Management of changes to the contract;
 • Project status reporting (physical progress of deliverables/milestones; schedule; financial, risks, issues…)

 

Profile:

 • BSc or MSc in Electrical Engineering;
 • Professional experience between 3 and 5 years;
 • Knowledge in the area of SPCC and SCADA;
 • Proficiency in languages: English (mandatory), French (preferred) and Spanish (preferred);
 • Ability to manage several projects simultaneously;
 • Flexibility and ability to adapt to change;
 • Dynamism, proactivity, organization, teamwork spirit and good communication skills.

 

What we offer:

 • Opportunity to join a reference business group in the Energy, Environment, and Mobility sectors, with a strong international presence;
 • Possibility of learning and training on a "learning by doing" basis;
 • Access to training through our Mast3r Academia (internal training academy) and partner entities;
 • Permanent access to our medical and nursing services;
 • Access to protocols and strategic partnerships;
 • Possibility to work in a hybrid regime (presential/remote).

Sales Support Oost -Vlaanderen

EasyLife

Gent, Oost-Vlaanderen, Belgium Gent

Sales Support Oost -Vlaanderen

Als sales support rapporteer je rechtstreeks aan de area manager en weet je deze te ondersteunen door mee structuur en efficiëntie te brengen teneinde de vooropgestelde prestatiedoelstellingen en correcte werking van het kantoor te garanderen. Je zal in opdracht van je area manager geplaatst worden in een kantoor waar jouw ervaring en kunde van pas komt. Je fungeert als een extra paar ogen binnen het kantorennetwerk en kan kort, snel en overzichtelijk actiepunten omtrent efficiëntie aankaarten teneinde het kantoor naar een hoger niveau te tillen. Je hebt oog voor nieuwe opportuniteiten die je snel operationeel kan uitwerken en implementeren in het kantoor.

In samenspraak met de area manager worden per kantoor doelen vooropgesteld en de daar bijhorende KPI’s. Deze worden wekelijks geëvalueerd.

Je definieert de noden van een kantoor in samenspraak met de branch manager en de area manager.

Verantwoordelijk voor structuur en efficiëntie om de commerciële activiteit op kantoor te garanderen

 • Snel en efficiënt administratieve structuur in een kantoor opzetten waardoor de focus op de commerciële activiteiten wordt gemaximaliseerd
 • Aan de hand van ‘mini-goals’, opgesteld in samenspraak met de branch manager, iedere actie/taak laten resulteren in groei op kantoorniveau.

Optimaliseren en ondersteunen van de dagelijkse werking op kantoor

 • Observeren/analyseren van de kantoorwerking/gebruikte werkwijzen en mogelijke optimalisatiepunten bespreken met de branch manager/area manager.
 • Implementeren van concrete actiepunten samen met de branch manager en zorgen voor een no-waste administratief proces, waarbij je maximaal gebruik maakt van het SalesForce systeem en automatismen op kantoor bij de consultants en branch manager implementeert.

Mee zorgen voor een snelle optimalisatie van de omzet van het kantoor

 • Initiëren van de nodige acties om meer productieve uren te genereren
 • Opzetten van acties om de kost van het kantoor te beperken (bv. bij ziektes)
 • Analyseren van de taakverdeling in een kantoor en in samenspraak met de area manager en in functie van efficiëntie en persoonsgebonden kwaliteiten, mogelijke aanpassingen in de kantoorverdeling opzetten.

Langdurige ondersteuning van een kantoor in nood (in uitzonderlijke omstandigheden)

 • Ondersteunen van een kantoor in nood door het opvangen van langdurige afwezigheden van een collega.

Kippenvel na het lezen van deze vacature? We’re a match! Bij Easy Life kan je fulltime aan de slag en ontvang je een aantrekkelijk loon met extralegale voordelen. Een challenging bonussysteem? Apero time met collega’s? Check en check. 

Hit the button & join the Easy Life family!

Tot snel!

Administratief medewerker - Spoedgevallen/Telefonie/Opnameplanning

AZ Turnhout

Turnhout, Antwerpen, Belgium Turnhout

Administratief medewerker - Spoedgevallen/Telefonie/Opnameplanning

Werkplek

In AZ Turnhout bieden we je de mogelijkheden van een groot ziekenhuis, gecombineerd met de gezelligheid van een kleinere organisatie. Door onze grootte kunnen we inzetten op verschillende specialisaties en voortdurend investeren in nieuwe technologieën en innovaties. Zo bieden we onze medewerkers talloze leerkansen en doorgroeimogelijkheden. Maar wat ons echt onderscheidt is onze warme, gemoedelijke sfeer. We vinden het belangrijk dat niet enkel patiënten maar ook medewerkers zich Gast voelen in ons Huis.

 

Functie

 • Je wordt als administratief medewerker tewerkgesteld op zowel de dienst Telefonie (60%) als de dienst opnameplanning/bed coördinatie (40%) op campus Sint-Elisabeth.
 • Als medewerker telefonie ben je verantwoordelijk voor:
  • de bediening van de telefooncentrale: beantwoorden van inkomende gesprekken, doorschakelen en doorgeven van buitengaande gesprekken. Je legt afspraken bij artsen vast voor patiënten en informeert hen hierover.
  • het onthaal van patiënten aan het loket van de dienst Spoedgevallen en verzorg je hier ook de volledige patiëntenadministratie. Ook een aantal algemene administratieve taken (wachtlijsten bijhouden, kopieer- en klasseerwerk, …) neem je voor je rekening.
  • de supervisie van diverse bewakings- en alarmsystemen.
 • Als medewerker opnameplanning sta je o.a. in voor
  • het toewijzen van bedden in AZ Turnhout volgens de geldende afspraken binnen het ziekenhuis. Door een optimale beddenplanning draag jij bij tot een goede organisatie van de patiëntenstroom binnen het ziekenhuis. Je streeft een goed contact en nauwgezette rapportering na met de verschillende stakeholders (afdelingen, artsen en directie) waardoor er een wederzijds vertrouwen kan zijn. Bij specifieke wensen, overbezetting enz. dien jij keuzes te maken of in overleg te gaan waarbij steeds het welzijn van de patiënt vooropgesteld wordt.
  • het systematisch opvolgen van de ontslagen op de afdelingen. Doordat jij steeds een zicht hebt over de algemene bedbezetting in het ziekenhuis kan je tijdig ingrijpen bij dreigende overbezetting. Je zorgt er tevens voor dat het turbopoetsteam op de hoogte is van prioritair te reinigen kamers enz.
 • Je werkt voltijds in shiften: vroege, late en nacht bij telefonie en vroege/late dagdiensten bij opnameplanning. Weekendwerk wordt tevens gevraagd (1 op 3).

 

Profiel

 • Je beschikt minstens over een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in een administratieve richting of bent gelijkwaardig door ervaring.
 • Professionele, relevante ervaring in een ziekenhuiscontext is een pluspunt, maar geen absolute vereiste.
 • Je bent patiënt-, service- en oplossingsgericht.
 • Je bent vriendelijk en communicatief vaardig.
 • Je bent een teamplayer maar werkt evengoed zelfstandig.
 • Je bent stressbestendig, flexibel en bezit het nodige dosis organisatietalent.
 • Je hebt een goede verantwoordelijkheidszin.
 • Je bent administratief nauwkeurig en kan vlot overweg met moderne informaticatoepassingen.
 • Je vindt je helemaal terug in de BIOS-waarden van AZ Turnhout die je terug vindt op onze website.

 

Wij bieden jou

 • Een contract onbepaalde duur, een evenwichtig samengesteld loonpakket met o.a. hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, bijscholingsmogelijkheden, een uitstekende verlofregeling (+/- 40 dagen), fietsvergoeding en sociaal abonnement.
 • Een aangename werksfeer en een uitdagende en professionele werkomgeving waar onze visie ‘Gast in ons huis’ en patiëntveiligheid een centrale rol innemen.
 • De kans om blijvend te groeien en bij te scholen.

 

Meer info / solliciteren?

Neem voor inhoudelijke info gerust contact op met Carolien Wils, hoofdverpleegkundige ondersteunende diensten (tel. 014/ 40 68 69) of Jade Op de Beeck, Diensthoofd Onthaal (014/ 44 41 70).

Solliciteren kan hier tot en met 8 oktober 2023. Gelieve je CV en motivatiebrief aan je sollicitatie toe te voegen.

Consultor SAP FI/CO

Bee Engineering

Lisbon (Lisboa), Portugal

//Hive motto

if (motivation.status() == false) {​​motivation.start(); me.beeAwesome(motivation);}​​

 

Somos uma consultora de tecnologias de informação que apoia, todos os dias, os seus clientes e parceiros a chegar mais longe, em projetos de outsourcing, projetos fechados, serviço gerido, experiências gamificadas e nearshore. A BeeTeam é uma equipa diversa de cerca de 200 profissionais que se movem como um todo para atingir um propósito: o sucesso.

 

Hive needs:

 

 • Formação superior em Engenharia Informática ou similar;
 • Experiência mínima de 5 anos em SAP nos Módulos FI,CO,AA,TR)
  Experiência em projetos ligados a SAP PS, Logistica (MM, SD) ou Imobiliária/Corporativa (RE-FX) serão uma mais valia
 • Serão valorizadas certificações SAP;
 • Fluência na língua Inglesa
 • Excelente capacidade de trabalho em equipa e de comunicação.

 

Hive Life

Global Mindset | integração numa empresa internacional de rápido crescimento;

Continuous Learning | plano de formação e certificação gratuitas em tecnologias, metodologias, línguas e soft-skills;

Infinite Feedback | acompanhamento e progressão de carreira;

Healthy Hive | Seguro de saúde, dentário e seguro de vida;

Partnerships| benefícios e descontos em restaurantes, ginásios, viagens, farmácias e muito mais;

One to one | valorizamos a comunicação aberta entre todos;

Celebrations| celebramos juntos perto ou longe;

Special Days| dias especiais festejados em conjunto e com prendas especiais;

Bring a Friend/ Referral Program | programa de referência de colegas e amigos;

Bee yourserlf, honey| defendemos o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal;

Stack| portátil, pacote de dados e kit de boas-vindas.

Diversity| Na Bee Engineering defendemos a igualdade e valorizamos a diversidade. Criamos um ambiente seguro, diversificado e onde as oportunidades são iguais para todos os colaboradores. Não discriminamos com base em idade, etnia, orientação sexual, género, deficiência ou qualquer fator que não seja o mérito. Todas as candidaturas com competências para o cargo são bem-vindas.

 

Não fiques por aqui e vem conhecer-nos:

Quality Assurance Developer

Bee Engineering

Lisbon (Lisboa), Portugal

Quality Assurance Developer

//Hive motto
if (motivation.status() == false) {motivation.start(); me.beeAwesome(motivation);}

Somos uma consultora de tecnologias de informação que apoia, todos os dias, os seus clientes e parceiros a chegar mais longe, em projetos de outsourcing, projetos fechados, serviço gerido, experiências gamificadas e nearshore. A BeeTeam é uma equipa diversa de cerca de 200 profissionais que se movem como um todo para atingir um propósito: o sucesso.

Hive needs:
• Mentalidade orientada para processos de Quality Assurance em ambiente de continuous delivery;
• Experiência em desenvolvimento Java SE e/ou EE;
• Experiencia em desenvolvimento SQL (Oracle, SQL Server, outro);
• Experiencia na utilização de Selenium WebDriver e IDE;
• Conhecimentos em ferramentas de testes e controlo de qualidade, tais como: Protractor, Selenium, Cucumber, Calabash, HP Quality Center, Testlink, outras.
• Bons conhecimentos de metodologias ágeis, por exemplo: Scrum, Kanbam, ISTQB.
• Pro-actividade e interesse em expandir a sua base de competências;
• Boa capacidade de comunicação e espírito de iniciativa;

 

Hive Life
Global Mindset - integração numa empresa internacional de rápido crescimento;
Continuous Learning - plano de formação e certificação gratuitas em tecnologias, metodologias, línguas e soft-skills;
Infinite Feedback - acompanhamento e progressão de carreira;
Healthy Hive - Seguro de saúde, dentário e seguro de vida;
Partnerships- benefícios e descontos em restaurantes, ginásios, viagens, farmácias e muito mais;
One to one - valorizamos a comunicação aberta entre todos;
Celebrations- celebramos juntos perto ou longe;
Special Days- dias especiais festejados em conjunto e com prendas especiais;
Bring a Friend/ Referral Program - programa de referência de colegas e amigos;
Bee yourserlf, honey- defendemos o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal;
Stack- portátil, pacote de dados e kit de boas-vindas.

Diversity| Na Bee Engineering defendemos a igualdade e valorizamos a diversidade. Criamos um ambiente seguro, diversificado e onde as oportunidades são iguais para todos os colaboradores. Não discriminamos com base em idade, etnia, orientação sexual, género, deficiência ou qualquer fator que não seja o mérito. Todas as candidaturas com competências para o cargo são bem-vindas.

 

Não fiques por aqui e vem conhecer-nos.

Boekhouder Deeltijds

Intolaw

Brussel, Brussel, Belgium Brussel

Boekhouder Deeltijds

Intolaw is een nichekantoor dat gespecialiseerd is in diverse domeinen van het recht. Als Robin Hood van de Belgische advocatuur hebben we slechts één missie: We make law accesible.

Probleemoplossend denken, werken als één team, klantgerichtheid en proactief handelen zijn stuk voor stuk kenmerken die alle 40 medewerkers delen.

Door ons blijvende groei zoeken we versterking van ons team.

Boekhouder – deeltijds 50 % - contract van onbepaalde duur.

Wat ga je doen?

 • Alle activiteiten en taken die behoren tot het voeren van een boekhouding ( fiscale aangiftes, budgetten opmaken, BTW aangiften, betalingen van facturen,…).
 • inboeken van financiële en andere verrichtingen
 • werken op accounts payable
 • verwerking van BTW
 • maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen
 • deelnemen aan intern overleg
 • Telkens als je iets onder de knie hebt, komt er een nieuwe taak bij zodat je elke dag dichter bij de functie van volwaardige boekhouder kan komen. Zo is er genoeg variatie in je job en kan je blijven groeien!

Wie ben je?

Lijkt dit helemaal jouw ding? Kijk dan even verder naar het profiel dat wij zoeken!

 • Je bent in het bezit van een bachelor accountancy.
 • Mensen die extra gemotiveerd zijn om veel bij te leren hebben ook een streepje bij, want daar hechten ze hier veel waarde aan.
 • Een eerste werkervaring in een accountantskantoor is ook een pluspunt.
 • Verder heb je ook de volgende kwaliteiten: collegiaal, communicatief, nauwkeurig

Wat bieden we?

 • Een uitdagende job in een jong en dynamisch kantoor te Brussel.
 • Je mag rekenen op een aantrekkelijk en innovatief salarispakket, inclusief cafetariaplan en extra-legale voordelen.
 • Work-life balans: ja zeker, we bieden flexibele werkuren en de dag mogelijkheid om 1 dag per week van thuis te werken.
 • We bieden je een boeiende jobinhoud met diverse uitdagingen.
 • Een topsfeer, verschillende teamevents en af en toe een feestje !

Ben jij de geschikte kandidaat?

Aarzel niet en solliciteer dan via www.intolaw.be/nl/jobs .Tot snel!

Patiëntenbegeleider verpleegkundige Brink met een hart voor ouderen (79 - 100%)

Bethanië

Zoersel, Antwerpen, Belgium Zoersel

Patiëntenbegeleider verpleegkundige Brink met een hart voor ouderen (79 - 100%)

Brink is een opname afdeling én een afdeling voor kortdurende behandeling met maximum verblijfsduur van 3 maanden voor mensen die 60 jaar en ouder zijn die door ernstige psychische problemen tijdelijk niet meer kunnen functioneren in hun thuissituatie. Mensen kunnen hier terecht met uiteenlopende psychiatrische problemen, o.a. depressie en angststoornissen, verslaving, complexe rouw, psychose of bipolaire stoornissen. (Blauwe unit: gesloten, veilig, ondersteunend – Gele unit: open, veilig, stimulerend)

Zin in zorg?

 • Als patiëntenbegeleider op afdeling Brink (Blauwe unit) sta je in voor de behandeling en begeleiding van de patiënten volgens de zorgvisie van de afdeling
 • Samen met je collega's van andere disciplines werk je aan een behandeltraject op maat van elke patiënt
 • Je volgt een aantal aan jou toegewezen patiënten individueel op, maar behoudt ook een overzicht over het geheel
 • De dagelijkse zorg op de afdeling is bij jou en je collega's in goede handen
 • Je werkt in roulementsysteem zonder nachtdienst
 • Je combineert somatische en psychische zorg binnen een vooropgestelde individuele behandeling en (h)erkent de samenhang
Jij zorgt voor:
 • Je bent in het bezit van een bachelordiploma verpleegkunde
 • Je kan vlot verbinding maken met de patiënten en met je collega's
 • Verantwoordelijkheid opnemen, ook in stressvolle situaties, schrikt jou niet af
 • Je kan zowel zelfstandig als in team werken in een multidisciplinaire omgeving
 • Je hebt voeling met de doelgroep en de gehanteerde therapievormen
 • Je bent bereid je kennis en deskundigheid up-to-date te houden
 • Je bent bereid je mee in te zetten binnen individuele trajecten, toekomstgericht naar de thuissituatie of een, al dan niet aangepaste, setting binnen de maatschappij
Bethanië zorgt voor jou door:
 • Contract van onbepaalde duur
 • Een boeiende job in een dynamische omgeving met top collega's
 • Verloning volgens de gangbare ziekenhuisbarema's met overname van relevante anciënniteit
 • Ruime kansen tot ontwikkeling
 • Voor extra voordelen, check onze website: bethanie-emmaus.be- Bij ons werken - Waarom kiezen voor Bethanië.

Geldig tot en met 30 oktober 2023.

Neem gerust vrijblijvend contact op voor meer informatie.

Lieven Horsten

Verantwoordelijke Brink

03 380 31 24

Technieker met focus op sanitair en HVAC (80%)

AZ Voorkempen

Malle, Antwerpen, Belgium Malle

Technieker met focus op sanitair en HVAC (80%)

Als medewerker technieken, met focus op sanitair en HVAC, werk je binnen een enthousiast en vakkundig team van techniekers. Samen sta je in voor de installatie, preventief onderhoud en herstellingen van technische installaties en apparatuur met als doel de goede werking ervan te garanderen. Ben jij de collegiale, gedreven technieker die we zoeken? Lees dan snel verder!

Wat ga je doen?

 • Je onderhoudt en herstelt sanitaire en HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning) toestellen en installaties, preventief en als gevolg van een (dringende) Hierbij zet je een kwaliteitsvolle uitvoering voorop.
 • Je volgt de voortgang van je werken op en voert een aantal administratieve taken uit (onder andere registreren en documenteren van installaties/toestellen).
 • Je stemt rechtstreeks af met externe leveranciers rond keuringen, preventief onderhoud en reparaties.
 • Je loopt een algemene wacht technieken in rotatie met je collega’s.

Wie zoeken we?

 • Tijdens het uitvoeren van je taken zet je de klant/gebruiker steeds centraal. Je zorgt voor een duidelijke communicatie.
 • Je respecteert de privacy van patiënten en besteedt steeds aandacht aan hun veiligheid.
 • Werken volgens de geldende (veiligheids)voorschriften en -procedures is vanzelfsprekend voor jou.
 • Je werkt zowel zelfstandig als graag en vlot samen met anderen.
 • Je vindt het geen probleem af en toe, in een rotatiesysteem met collega’s, deel te nemen aan de wachtregeling van de technische dienst.
 • Je hebt minimum een technisch diploma middelbaar onderwijs of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je bent in bezit van een GI-attest en bent dus erkend technicus gasvormige brandstoffen.
 • Je hebt een basiskennis van elektriciteit.
 • Het uitvoeren van basistaken met pc-toepassingen is geen probleem, bv. raadplegen van een gebouwbeheersysteem.

Wat bieden wij jou?

 • Een contract onbepaalde duur
 • 80% tewerkstelling
 • Verloning volgens de ziekenhuisbarema IFIC met overname van relevante anciënniteit
 • Maaltijdcheques van €3,50/gewerkte dag
 • Hospitalisatieverzekering
 • Een fietsvergoeding van €0,27/kilometer
 • 24 vakantiedagen per jaar, aangevuld met twee extralegale dagen (11 juli en 26 december) – bij een voltijdse tewerkstelling
 • Een verzekering gewaarborgd inkomen van zodra je 5 jaar bij ons werkt
 • Een Emmaüs-kortingpas met vele leuke kortingen voor jou en je gezin
 • Een uitgebreid overzicht van onze troeven vind je hier.

Overtuigd? Solliciteer snel en dan zien we elkaar binnenkort.

Voor meer informatie, neem vrijblijvend contact op met:

Sven Kemland
Bouwcoördinator en technische dienst AZ
sven.kemland@emmaus.be
03 380 30 88

Geldig tot en met 23/10/2023

VENDEUR CAISSIER H/F - CASA AGEN BOE

CASA France

BOE Agen, Aquitaine, France BOE Agen

VENDEUR CAISSIER H/F - CASA AGEN BOE

La société CASA est une multinationale créée en 1975 bien que son histoire ait commencé 50 ans plus tôt. Présent dans 10 pays comme la France, la Belgique ou encore l'Italie, nous comptons aujourd'hui plus de 500 magasins en succursales ou franchises. Nous proposons une large gamme d'articles de décoration et d'ameublement à des prix abordables dans le but d'aider nos clients à aménager leur foyer en fonction de leurs goûts et leur personnalité.

Pour soutenir l' équipe de vente, CASA est à la recherche d'un(e) collègue qui aime la décoration et l'aménagement de la maison . Comme membre de l'équipe vous avez les missions suivantes :

 • Réapprovisionner les rayons et faire des présentations attrayantes des produits dans l’espace de vente (mise en rayon, nettoyage, mise en avant des produits,…) et faire des propositions au Responsable pour améliorer les présentations dans le concept CASA.
 • Accueillir les clients chaleureusement, les approcher de façon agréable, informer et conseiller les clients et essayer de développer les ventes par des ventes additionnelles (vente incitative, vente croisée).
 • Réceptionner et traiter les livraisons de marchandises dans la réserve selon les instructions.
 • Être responsable de la communication claire et correcte des prix selon les instructions.
 • Servir nos clients à la caisse et enregistrer correctement les produits vendus.
 • Contribuer à l’entretien, le nettoyage et la sécurité du magasin, de la réserve et des locaux communs.
 • Faire des propositions au Responsable pour les commandes des produits et pour améliorer les processus de travail.
 • Savoir travailler en équipe où le respect mutuel est une valeur primordiale.

Nous recherchons une personne dynamique avec le sens du contact et un goût prononcé pour la décoration.

Vous devez être formé aux techniques de vente et aimer le travail en équipe.

Type d'emploi : CDI 35h à pourvoir à compter du 16/10/2023.

Lieu : CASA - Agen Boe Parc Commercial O'Green Bâtiment C3 2. allée Joseph Lacroix 47550 Boé

Salaire : 1747.24 € bruts /mois

Audioloog

AZ Delta

Rumbeke, West-Vlaanderen, Belgium Rumbeke

Wij hebben deze job voor jou

Als audioloog is het jouw doelstelling om patiënten met gehoor- en/of communicatieproblemen te behandelen en te begeleiden om op die manier het functioneringsniveau van de patiënten te verbeteren. Je staat hierbij in de praktijk voornamelijk in voor het stellen van audiologische diagnoses door het uitvoeren van diverse technische onderzoeken zoals audiometrie, tympanometrie, oto-akoestische emissies, rhinomanometrie, stemanalyse en elektrofysiologische en vestibulaire testing. In overleg met de arts bepaal je mee de optimale behandeling en informeer, begeleid en motiveer je de patiënten. Daarnaast voer je ook enkele administratieve en logistieke taken uit op de raadpleging neus-keel-oorziekten en werk je zeer nauw samen met de neus-keel-oorarts.

 

Wij kijken uit naar jou

 • Je beschikt over een diploma bachelor of master in de logopedie en de audiologie, afstudeerrichting audiologie. Het dubbele diploma logopedie en audiologie vormt een pluspunt.
 • Je herkent je in de waarden van AZ Delta en bent naast een sterke teamplayer ook iemand die zelfstandig kan werken.
 • Je hecht belang aan een kwaliteitsvolle zorgverlening en draagt klantvriendelijkheid hoog in het vaandel. 
 • Je bent idealiter op korte termijn beschikbaar.
 • Je bent bereid om op verschillende campussen te werken, met een focus op de campussen Rumbeke en Menen.

 

Wij zorgen voor jou

Wij bieden:

 • Een uitdagende deeltijdse functie (80%) waarbij je aangemoedigd wordt om aan de slag te gaan met jouw talenten. Je bent er tenslotte één uit de duizend!
 • Een contract van bepaalde duur in het kader van een vervanging. De vermoedelijke einddatum zal juli 2024 zijn.
 • Een competitief salaris dat de IFIC barema’s volgt, rekening houdende met de relevante anciënniteit die je hebt opgebouwd.
 • Een aantal aantrekkelijke (extralegale) voordelen zoals:
  • Maaltijdcheques
  • Hospitalisatieverzekering
  • Tussenkomst voor woon-werkverkeer
  • Fietsvergoeding
  • Tal van kortingen via ons voordelenplatform Benefits@work
  • Ruime en gevarieerde keuzes in ons bedrijfsrestaurant waar je als medewerker aan een voordelig tarief van een heerlijke maaltijd geniet.
  • Een jaarlijkse teambuilding met jouw collega’s alsook een jaarlijks personeelsevenement met alle AZ Delta medewerkers

 

Wij zijn er voor jou

Heb je vragen m.b.t. de functie? Neem dan gerust contact op met Peter Carton, hoofdaudioloog, via het nummer 051 23 70 22.

Met alle overige vragen kan je terecht bij Sarah Vandenbroucke, HR Adviseur rekrutering en selectie, via het nummer 051 23 73 58

 

Ben jij onze één uit de duizend?

Solliciteer dan online en bezorg ons op die manier jouw cv en motivatiebrief. 

De selectie bestaat uit een screening op basis van cv en een selectiegesprek. Elke kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

AZ Delta stimuleert gelijke kansen en diversiteit. We werven aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.

 

Verpleegkundige - Ondersteunende nacht

AZ Turnhout

Turnhout, Antwerpen, Belgium Turnhout

Verpleegkundige - Ondersteunende nacht

Werkplek

In AZ Turnhout bieden we je de mogelijkheden van een groot ziekenhuis, gecombineerd met de gezelligheid van een kleinere organisatie. Door onze grootte kunnen we inzetten op verschillende specialisaties en voortdurend investeren in nieuwe technologieën en innovaties. Zo bieden we onze medewerkers talloze leerkansen en doorgroeimogelijkheden. Maar wat ons echt onderscheidt is onze warme, gemoedelijke sfeer.We vinden het belangrijk dat niet enkel patiënten maar ook medewerkers zich Gast voelen in ons Huis.

 

Functie

 • Samen met je collega’s van de ondersteunende nachtdienst bied je ondersteuning op alle hospitalisatie-afdelingen van AZ Turnhout tijdens de nacht.
 • Je zorgt er samen met je collega’s voor dat patiënten de beste zorg krijgen in een patiëntgericht ziekenhuis.
 • Je staat samen met het multidisciplinair team in voor de totale verpleegkundige zorg en de administratieve opvolging hiervan.
 • Je werkt 75, 80 of 90% (bespreekbaar).
 • Je werkt in nachtdiensten (tussen 21u45 en 6u00).
 • Je werkt 1 op 2 weekends.

 

Profiel

 • Je beschikt over een HBO5- of bachelorsdiploma in de verpleegkunde of in de vroedkunde (bachelor vroedkunde enkel indien behaald voor 01/10/2018).
 • Je kan zowel zelfstandig als in een (multidisciplinair) team werken.
 • Je bent patiëntgericht, discreet en vriendelijk.
 • Je werkt efficiënt en kwaliteitsvol.
 • Je bent stressbestendig en kan acute situaties goed ondervangen.
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en initiatief.
 • Je kan vlot schakelen (werkingswijzen, pathologieën) en weet de juiste prioriteiten te leggen.
 • Je kan goed overweg met recente informatica-technische toepassingen.
 • Je kan je helemaal vinden in onze BIOS-waarden, die je kan terugvinden op onze website.

 

Wij bieden jou

 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Een groot en regionaal ziekenhuis met verschillende specialisatie-afdelingen en kansen om te groeien, jouw loopbaan een persoonlijke toets te geven en ambities te realiseren.
 • Een uitgebalanceerd onthaaltraject met veel zorg voor persoonlijk welbevinden.
 • Een uitdagende en aangename werkomgeving met een ‘BIOS’ werksfeer waar de veiligheid en zorg voor de patiënt en zijn naasten centraal staan.
 • Een evenwichtig loonpakket, overname van relevante jaren anciënniteit, aangevuld met tal van extralegale voordelen (o.a. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fiets- en/of kilometervergoeding) en een uitstekende verlofregeling (± 40 dagen).

 

Meer info en/of solliciteren?

Voor inhoudelijke info kan je gerust contact opnemen met Carolien Wils, hoofdverpleegkundige ondersteunende diensten (tel. 014/ 40 68 69) of Zoë Van de Cruys, zorgmanager, tel. 014 40 69 54.

Solliciteren kan hier tot en met 15 oktober 2023. Gelieve zeker je CV en motivatiebrief toe te voegen aan je sollicitatie.

Teamleider Technisch Onderhoud

AZ Delta

Rumbeke, West-Vlaanderen, Belgium Rumbeke

Teamleider Technisch Onderhoud

Wij heten je graag welkom!

AZ Delta is een technisch boeiende en complexe omgeving die snel evolueert. Op elke campus wordt er geïnvesteerd in het vernieuwen en renoveren van de medische diensten en de achterliggende technische installaties. Masterplannen worden geïmplementeerd over meerdere jaren. Maar evenzeer de dagdagelijkse opvolging en werking van alle technische installaties is belangrijk om een goede staat van de installaties en gebouwen te verzekeren. Zodoende garanderen we een kwalitatieve, klantgerichte en veilige dienstverlening.

De dienst Technisch onderhoud - die deel uitmaakt van het departement infrastructuur en techniek - staat in voor het beheer van alle installaties en gebouwen. 
Op dit moment zijn we op zoek naar een teamleider voor de campus in Rumbeke.

 

Wij hebben deze job voor jou

 • Je zorgt voor de aansturing en begeleiding van het team Technisch Onderhoud op jouw campus, bestaande uit een 15-tal medewerkers.
 • Je organiseert, coördineert en volgt de volgende zaken op:
  • de dagdagelijkse werkzaamheden van jouw team
  • het curatief en preventief onderhoud van alle niet-medische installaties en gebouwen, dit zowel door het eigen team als door externen
  • alle periodieke technische keuringen
  • opleidingen voor jouw team
 • Je begeleidt en ondersteunt jouw team, weet hen te motiveren en te inspireren, laat hen groeien in hun functie en versterkt het samenhorigheidsgevoel. Daarnaast zorg je voor de nodige informatie doorstroming naar medewerkers, collega's en jouw diensthoofd en formuleer je verbetervoorstellen die je samen met diverse interne collega's uitwerkt. 

 

Wij kijken uit naar jou

 • Je beschikt over een bachelordiploma in een technische richting en bent gepassioneerd door onderhoudstechnieken. Vanuit deze passie heb je een degelijke kennis verworven die je met plezier up to date houdt.
 • Bij grote voorkeur heb je reeds enkele jaren ervaring in een leidinggevende rol en weet je jouw team enthousiast te motiveren en te begeleiden.
 • Teamwork draag je hoog in het vaandel en je herkent je daarom goed in de waarden die AZ Delta uitdraagt.
 • Je hebt aandacht voor veiligheid en kwaliteit (zowel op technisch als administratief vlak), denkt oplossingsgericht en kan zelfstandig werken. 
 • Tot slot ben je een goede planner die het hoofd koel weet te houden in stressvolle omstandigheden en graag verantwoordelijkheid neemt. 

 

Wij zorgen voor jou

Word je spontaan enthousiast over deze vacature? Bekijk dan zeker wat we jou te bieden hebben:

 • Een uitdagende voltijdse functie waarbij je aangemoedigd wordt om aan de slag te gaan met jouw talenten. Je bent er tenslotte één uit de duizend!
 • Een contract van onbepaalde duur omdat we graag samen met jou werk maken van een duurzame samenwerking.
 • Een competitief salaris dat de IFIC barema’s volgt, rekening houdende met de relevante anciënniteit die je hebt opgebouwd.
 • Een aantal aantrekkelijke (extralegale) voordelen zoals:
  • Maaltijdcheques
  • Hospitalisatieverzekering
  • Groepsverzekering
  • Forfaitaire onkostenvergoeding
  • GSM + abonnement
  • Tussenkomst voor woon-werkverkeer
  • Fietsvergoeding
  • Een interessant verlofstelsel met bovenop de 20 wettelijke vakantiedagen nog 5 extralegale verlofdagen én 12 vrije dagen in jouw uurrooster vervat.
  • Tal van kortingen via ons voordelenplatform Benefits@work
  • Ruime en gevarieerde keuzes in ons bedrijfsrestaurant waar je als medewerker aan een voordelig tarief van een heerlijke maaltijd geniet.

 

Wij zijn er voor jou

Heb je vragen m.b.t. de functie-inhoud en/of werkomgeving? Aarzel dan niet om contact op te nemen met jouw mogelijks toekomstige leidinggevende David Depoorter. David is diensthoofd technisch onderhoud en te bereiken via het nummer 051 23 79 23 of david.depoorter@azdelta.be.

Met alle overige vragen kan je terecht bij Sarah Vandenbroucke, HR adviseur rekrutering en selectie op het nummer 051 23 73 58.

 

Ben jij onze één uit de duizend?

Laat ons dat samen verder ontdekken! Solliciteer online en bezorg ons jouw cv en motivatiebrief. Je mag rekenen op een snelle en discrete behandeling van jouw kandidatuur.

AZ Delta stimuleert gelijke kansen en diversiteit. We werven aan op basis van competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of beperking.