Hold on!
We are gathering the jobs you're looking for.

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) werkt rond samenleven en taal, inburgering en ori├źntering naar

taallessen Nederlands. Als extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid zet het zich in voor

een samenleving waarin herkomst geen beslissende rol speelt.