Hold on!
We are gathering the jobs you're looking for.
Limburg, Belgium Hasselt

Contract onbepaalde duur – jobtime 100%

 

Met een team van 343 artsen en 3.130 medewerkers is het Jessa ziekenhuis één van de grootste ziekenhuizen in Vlaanderen. Jessa telt 4 campussen in Hasselt en Herk-de-Stad en werkt nauw samen met de partnerziekenhuizen in haar netwerk. Onze patiënten kunnen rekenen op een warm, veilig en kwalitatief zorgtraject dat hen en hun familie bovendien nauw betrekt in het beleid van het ziekenhuis.

 

Functie:

Als medewerker preventie & milieu/preventieadviseur zal je een ondersteunende rol vervullen in de verdere uitwerking van het welzijns- en gezondheidsbeleid binnen het Jessa Ziekenhuis. 

Afhankelijk van je ervaring, neem je een verantwoordelijkheid op over minstens 1 specifiek deeldomein binnen preventie en milieu. Je komt terecht op een dynamische dienst met continue verbetering en digitalisering.

Deze rol zal vervuld worden in een onafhankelijke sfeer, om bepaalde wettelijke opdrachten en taken cfr. boek II, titel 1 van codex over welzijn op het werk te kunnen verwezenlijken.

 

Samen met je collega’s van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk:

 • Werk je actief mee aan het dynamisch risicobeheerssysteem rond welzijn en milieu, in nauw overleg met de manager preventie en milieu.
 • Neem je een actieve rol op in het ontwikkelen van, het meewerken aan en het uitwerken en opvolgen van preventieprojecten, risicoanalyses en welzijn gerelateerde onderwerpen.
 • Adviseer je binnen de geldende regelgeving de hiërarchische lijn en de medewerkers om het welzijnsbeleid op efficiënte en effectieve manier te implementeren.
 • Je draagt bij tot een positieve werksfeer waar voortdurend leren, ontwikkelen en samenwerken op de voorgrond staat.

 

Als preventieadviseur voer je reguliere, periodieke en ad-hoc taken uit zoals:

 • Organiseert en coördineert de wettelijke voorgeschreven controles en keuringen i.f.v. veiligheid en milieu.
 • Neemt actief deel aan projecten ter bevordering van de brandveiligheid en -preventie op de arbeidsplaatsen (incl. geven of opzetten van opleidingen in dit kader).
 • Ondersteunt de analyse en het onderzoek naar oorzaken van arbeidsongevallen en incidenten.
 • Verleent advies over de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren en fysische, chemische, carcinogene en biologische agentia, de arbeidsmiddelen en individuele uitrusting.
 • Neemt in voorkomend geval, deel aan het Basisoverlegcomité Preventie en bescherming op het werk.
 • Voert de nodige wettelijke administratieve taken grondig en nauwkeurig uit.
 • Werkt mee aan het sensibiliseren van de hiërarchische lijn en medewerkers inzake welzijn- en milieubeleid.
 • Neemt andere taken die voortvloeien uit de functie van preventieadviseur op, bepaald door het wettelijk kader, op basis van de risicoanalyse en naargelang de noodzaak.

 

Je bent bereid tot permanente bijscholing, zowel in het eigen vakgebied als in nauw verwante vakgebieden.

 

Profiel:

 • Je bent in het bezit van minimum een diploma van bachelor niveau of graduaat
 • Je bezit een getuigschrift preventieadviseur niveau 2, of je behaalde reeds niveau 3 en bent bereid niveau 2 te behalen binnen de 3 jaar na aanwerving
 • Ervaring in ziekenhuisomgeving is een sterke meerwaarde
 • Je hebt kennis van wetgeving inzake welzijn op het werk zoals Codex Welzijn op het werk (incl ARAB) en AREI
 • Affiniteit met ergonomie, arbeidshygiëne, milieu is een pluspunt
 • Goede kennis van recente informaticatoepassingen

 

Aanbod:

Wij bieden je een boeiende, gevarieerde functie binnen een enthousiast team met ruimte voor creativiteit, opleiding en vorming. Door je centrale rol ga je je al snel verbonden voelen met ons warme huis.
Je kan gratis aansluiten bij onze collectieve hospitalisatieverzekering en hebt recht op maaltijdcheques.
Bijkomende voordelen: groepsverzekering, vlotte bereikbaarheid, terugbetaling woon-werkverkeer, bij gebruik openbaar vervoer 100% terugbetaling.
Omdat we de gezondheid van onze medewerkers belangrijk vinden, bieden we een waaier van programma’s aan die je gezondheid bevorderen.

 

Interesse?

Bezorg ons dan je kandidatuur (motivatiebrief en cv) door online te solliciteren via onze website www.werkenbijjessa.be.

Voor meer informatie i.v.m. de functie kan je terecht bij Bart Rubens, Manager Preventie & Milieu: bart.rubens@jessazh.be of 011 33 64 02

Voor bijkomende algemene informatie kan je contact opnemen met Désirée van Tol, medewerker werving & selectie, op het nummer 011 33 52 59 of via mail desiree.vantol@jessazh.be